Våra tjänster

Vi utför:

 • Dränering runt hus.
 • Grävning för vatten och avlopp, avloppsanläggningar, infiltrationer, etc.
 • Nedgrävning av kabel, dränering, etc.
 • Markarbete för husgrunder, marksten (ej läggning av marksten), etc.
 • Transport av grusmaterial eller gods med lastbil.
 • Grusning, spårgrusning, saltning och sandning av vägar med lastbil.
 • Lastning och lossning av gods med lastmaskin.
 • Snöröjning, sandning och sopning med lastmaskin.

Redskap & tillbehör

Till lastmaskinerna:

 • Planeringsskopor, snöskopor, betong/smalskopor, gafflar, kranarmar, mm.
 • Sopmaskin, snöplogar, sandningskopor, rotorsikt(sorteringsverk), betongblandare, mm.

Till grävmaskinerna:

 • Planeringsskopor, grävskopor, kabelskopor, dikesskopor, gallerskopor, mm.
 • Planeringsbalkar, sopborstar, tjälkrokar, asfaltstrissor, rivninggrip, mm.

Till lastbilarna:

 • Sandningsaggregat, stenflak.
 • Pallgafflar, gripskopa till kranbil.